Słowo kluczowe: sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż z gospodarstwa – coś się ruszyło w przepisach….

Już nie tylko mleko i śmietana , ale twaróg czy masło . Jest zmiana w rozporządzeniu ministerstwa rolnictwa, rozszerzająca katalog produktów możliwych do sprzedaży bezpośredniej przez drobnych rolników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Taka sprzedaż  jest według polskiego prawa możliwa, […]

Byszewska: zmienić zasady traktowania gospodarstwa

 Polski rolnik nie ma tyle swobody w sprzedawaniu produktów z własnego gospodarstwa, co rolnik w innych krajach UE. Wynika to głównie z naszych krajowych przepisów. Dużo większą swobodę mają ci, którzy zdecydują się rozpocząć działalność gospodarczą, ale przed tym, wielu […]